Basic Business Consulting
 • Forandringer skaber dynamik ?forandringsledelse
 • Det handler om overlevelse ?Forretningsplan
 • Frigør kapital ?Kapitalrationalisering
 • Professionel sparringspartner
 • Virksomheds- & ledelsesrådgivning
 • Ledelsesudfordringen i skyggen af krisen
 • Gør det du er bedst til - forretningsmodellenRing p?20163175 for et uforpligtende tilbud

Som optakt til strategiprocessen, forretningsplan- eller budgetprocessen gennemfører BASIC BUSINESS CONSULTING en individuel interviewrunde med ledergruppen og med udvalgte medarbejdere fra de forskellige funktionsområder. Gennem en analyse af:

 • den gældende strategi- eller forretningsplan
 • det gældende budget
 • 3 udvalgte månedsrapporter fra ledelsen
 • de samme 3 måneders interne perioderegnskaber
 • materialet fra de 2 sidste bestyrelsesmøder
 • det sidste årsregnskab

identificerer BASIC BUSINESS CONSULTING minimum 5 områder, der alle indeholder væsentlige ledelsesmæssige udfordringer eller rummer væsentlige forretningsmæssige forbedringspotentialer.

BASIC BUSINESS CONSULTING deltager i det afsluttende rapporteringsmøde med ledergruppen og bidrager med input til, hvad virksomheden skal gøre for at håndtere udfordringerne eller høste forbedringspotentialerne.

Brug værktøjet i din virksomhed til at få en udenforstående vurdering af din virksomhed og en fornyet inspiration til løsning af jeres ledelsesopgave.

BASIC BUSINESS CONSULTING bidrager med rådgivning, sparring, analyser, inspiration, erfaring, interviews og konstruktiv feed-back til ledergruppen.

Basic Business Consulting   ·   Porcelænshaven 10C   ·   2000 Frederiksberg
Dudal Webdesign