Basic Business Consulting
  • Forandringer skaber dynamik ?forandringsledelse
  • Det handler om overlevelse ?Forretningsplan
  • Frigør kapital ?Kapitalrationalisering
  • Professionel sparringspartner
  • Virksomheds- & ledelsesrådgivning
  • Ledelsesudfordringen i skyggen af krisen
  • Gør det du er bedst til - forretningsmodellenRing p?20163175 for et uforpligtende tilbud

Jo større usikkerhed, der hersker i din virksomheds omverden, jo større er behovet for planer og budgetter. Årsagen til, at det hænger sammen på den måde, er, at hele formålet med budgetprocessen og udarbejdelse af handlingsplaner eller aktivitetsplaner er at koordinere virksomhedens aktiviteter. Få overblikket over din virksomhed og de rammebetingelser, som den arbejder under i den kommende periode. Det helt afgørende omkring budgetprocessen er dog, at du effektivt kan fjerne tidspresset omkring forretningsmæssige mulige beslutninger, fordi du forholder dig til beslutningen og den økonomiske konsekvenser på et planlægningstidspunkt fremfor dér, hvor beslutningen føres ud i livet. Det er vigtigt, at ledelsen bruger budgetprocessen til at tænke i og forretningsmæssigt diskuterer alternative handlingsforløb og deres økonomiske konsekvenser. Hvad sker der f.eks., hvis et eller flere af produktudviklingsprojekterne bliver forsinket i tre måneder eller et halvt år? Vil konsekvensen være udskydelse af de afledte produktionsinvesteringer? Udskydelse af komponentlageropbygningen og indkøbet? Udskydelse af markedsføringsmaterialet, brochurer, produktblade? Udskydelse af sælgertræning mv.mv.? Konsekvenserne vil kunne ses overalt i virksomhedens resultatopnåelse og vil - ikke mindst - kunne aflæses i et væsentlig ændret likviditetsforløb.

Det er vigtigt for kvaliteten af budgettet og de tilhørende handlingsplaner, at budgetforudsætninger har deres udgangspunkt i, hvad din virksomhed hidtil har kunnet præstere på et kunde-/produktniveau. Tilsvarende gælder for de øvrige aktivitetsområder. Anvendelsen af historisk opnåede lagerdage, debitordage, kreditordage kombineret med handlingsplanernes ønsker om at ændre disse forudsætninger sikrer, at budgettet er forankret i virkeligheden. Det muliggør samtidig, at ledelsen kan koncentrere indsatsen til at vurdere de mulige konsekvenser af nye tiltag.

BASIC BUSINESS CONSULTING bidrager med rådgivning, sparring, analyser, inspiration, erfaring, dokumentation af budgetforudsætninger og den integrerede skræddersyede budgetmodel, der muliggør, at din virksomhed kan navigere sikkert og succesfuldt gennem budgetprocessen.

Basic Business Consulting   ·   Porcelænshaven 10C   ·   2000 Frederiksberg
Dudal Webdesign