Basic Business Consulting
 • Forandringer skaber dynamik ?forandringsledelse
 • Det handler om overlevelse ?Forretningsplan
 • Frigør kapital ?Kapitalrationalisering
 • Professionel sparringspartner
 • Virksomheds- & ledelsesrådgivning
 • Ledelsesudfordringen i skyggen af krisen
 • Gør det du er bedst til - forretningsmodellenRing p?20163175 for et uforpligtende tilbud

Efter mere end 20 år som økonomidirektør og senest administrerende direktør har jeg valgt at bruge min tid som virksomhedsrådgiver og ledelseskonsulent. Erfaringen, der naturligt nok har en vis tyngde på økonomisiden, kombineret med min holistiske tilgang til styringen og udviklingen af en virksomhed, betyder, at jeg også vil påtage mig at gøre en forskel i bestyrelsessammenhæng.

Min erfaring stammer fra:

 • Elektronikindustrien (Søren T. Lyngsø A/S, GN Elmi A/S, GN Navtel A/S, GN Danavox A/S)
 • Procesindustrien (SunChemical Pigments International)
 • IT- og serviceindustrien (Canon Danmark A/S)
 • Forsikringsbranchen (Dansk Boligforsikring A/S)

Jeg har særlig indsigt i både internationale og lokale forretningsmodeller, forandringsledelse, tilkøb og frasalg af virksomheder og aktiviteter, validering af forretningskoncepter, kortperiodisk rapportering, budgettering og årsregnskabsrapportering. Som ansvarlig for kommunikationen og rapporteringen til Finanstilsynet har jeg indsigt i finansielle virksomheders solvensopgørelser og deres særlige hensættelses- og periodiseringsproblemstillinger.
Udover den opbyggede erfaring fra deltagelse i bestyrelsesmøder i en række af de nævnte selskaber og i dattervirksomhedernes bestyrelser, har jeg erfaring, som formand for bestyrelsen eller bestyrelsesmedlem i:

 1. Levinsen & Abies A/S (2007- )
 2. Danerka International A/S (2002-2007)
 3. HiSec International A/S (2003-2004)

I sidstnævnte virksomhed var jeg tilknyttet virksomhedens bestyrelse på foranledning af Mezzanin Kapital A/S.

Holdningsmæssigt repræsenterer jeg en tilbagevenden til tidligere tiders dyder om forsigtighed og rettidig omhu samt en væsentlig større fokus på virksomhedernes evne til at generere likviditet på både kort og langt sigt.
 

Basic Business Consulting   ·   Porcelænshaven 10C   ·   2000 Frederiksberg
Dudal Webdesign