Basic Business Consulting
  • Forandringer skaber dynamik ?forandringsledelse
  • Det handler om overlevelse ?Forretningsplan
  • Frigør kapital ?Kapitalrationalisering
  • Professionel sparringspartner
  • Virksomheds- & ledelsesrådgivning
  • Ledelsesudfordringen i skyggen af krisen
  • Gør det du er bedst til - forretningsmodellenRing p?20163175 for et uforpligtende tilbud

”Cash is King”

Finanskrisen og finansieringskildernes reaktionsmønstre har været en brat opvågnen for rigtig mange virksomheder og virksomhedsledere. Fra at være i en situation, hvor næsten alt kunne lade sig gøre og hvor tilbuddene om finansiering stort set overgik hinanden, står næsten alle nu i den modsatte situation. Med årlige rentesatser på 2-3,5 % var næsten alle investeringer rentable. Renterne er nu mere end fordoblet og for risikofyldte investeringer ligger afkastkravet på to-cifrede %-satser.

Det er derfor helt afgørende, at din virksomhed gennemfører en kapitalrationalisering og får frigjort mest mulig likviditet. De likviditetsforbrugende omsætningsaktiver består typisk af: kundetilgodehavender, færdigvarer, varer i arbejde, råvarer/komponenter, reservedele, demovarer, udstillingsvarer, returvarer, defekte varer mv.

Forudsætningen for at kunne frigøre permanent likviditet på disse områder er, at forretningskoncepterne, der driver pengebindingerne, gås efter i sømmene og ændres. De faktiske forretningskoncepter påvirkes over tid af den indre magtbalance mellem typisk salg/marketing og produktion/indkøb.

Det er helt centralt for resultatet af den forandringsproces, der ligger i at ændre forretningskoncepterne, at ændringerne er velforankret i organisationen. Indebærer det således, at sælgerne skal til at løse salgs-opgaven ved brug af ændrede salgsvilkår og værktøjer, er det vigtigt, at salgsorganisationen har en forståelse for, hvorfor det sker og accepterer, at det er forretningsvilkårene.

I en hvilken som helst virksomhed kan der frigøres ganske betydelig likviditet ved selektivt at revurdere forretningskoncepterne. Udover den genvundne handlefrihed vil resultaterne kunne aflæses i forbedret overskud gennem betydelige reduktioner af renteomkostningerne.

BASIC BUSINESS CONSULTING bidrager med rådgivning, sparring, analyser, inspiration, erfaring og målopfyldelsessystemer, der sikrer at din virksomhed får frigjort likviditet.

Basic Business Consulting   ·   Porcelænshaven 10C   ·   2000 Frederiksberg
Dudal Webdesign