Basic Business Consulting
  • Forandringer skaber dynamik ?forandringsledelse
  • Det handler om overlevelse ?Forretningsplan
  • Frigør kapital ?Kapitalrationalisering
  • Professionel sparringspartner
  • Virksomheds- & ledelsesrådgivning
  • Ledelsesudfordringen i skyggen af krisen
  • Gør det du er bedst til - forretningsmodellenRing p?20163175 for et uforpligtende tilbud

Forandringer i virksomheden initieres oppe fra og forankres nede fra. Det ligger i tiden, at svaret på en lang række af de udfordringer, som virksomhederne står overfor, ligger i at gennemføre forandringer. Der er ikke tvivl om, at forandringer er kommet for at blive.

Fælles for alle organisationer er, at de rummer et indbygget element af modstand mod forandringer. Eller ændringer i den måde, som virksomheden opererer på. Modstanden har sit udgangspunkt i, at vi som mennesker ved, hvad vi har, mens vi ikke ved, hvad vi får. Modstanden er typisk knyttet til den usikkerhed, som det nye og ukendte repræsenterer. Herunder ikke mindst en frygt for, at nogle af arbejdspladserne vil forsvinde. Ganske mange godt udtænkte forretningsmæssige forandringer er aldrig nogensinde blevet implementeret, fordi de er blevet druknet i modstanden mod forandringer og direkte obstruktioner. Det er derfor væsentligt, at ledelsen arbejder bevidst med at håndtere modstanden og ikke mindst den usikkerhed, der knytter sig til selve forandringen.

Den succesfulde forandringsledelse er derfor karakteriseret ved åbenhed og involvering. Kombineres det med en løbende intern kommunikation og en ledelsesmæssig fokusering på forandringsprocessens resultater, er sandsynligheden for, at ændringerne kan gennemføres effektivt og effektfuldt meget stor. 

BASIC BUSINESS CONSULTING bidrager med rådgivning, sparring, analyser, inspiration, erfaring og kvalitetssikring af de påtænkte forandringer så forandringsprocessen gennemføres succes-fuldt

Basic Business Consulting   ·   Porcelænshaven 10C   ·   2000 Frederiksberg
Dudal Webdesign