Basic Business Consulting
 • Forandringer skaber dynamik ?forandringsledelse
 • Det handler om overlevelse ?Forretningsplan
 • Frigør kapital ?Kapitalrationalisering
 • Professionel sparringspartner
 • Virksomheds- & ledelsesrådgivning
 • Ledelsesudfordringen i skyggen af krisen
 • Gør det du er bedst til - forretningsmodellenRing p?20163175 for et uforpligtende tilbud

Ledelsen i virksomheden har ansvaret for, at virksomhedens ejere over tid får maksimeret værdien af deres aktier. Den dag, hvor resultatet af aktieinvesteringen gøres op, er den dag, hvor virksomheden aktier værdisættes i form af en salgspris på aktierne/anparterne.

Står du overfor, 3 til 5 år fra nu, at skulle sælge virksomheden, er det vigtigt for maksimeringen af prisen, at virksomhedens væsentligste målepunkter, aktiver og kernekompetencer løbende og kontinuert dokumenteres.

Set med værdisætningsøjne er virksomhedens væsentligste værdi dens evne til i fremtiden at generere likviditet. Hertil kommer et muligt tillæg for de synergier, som den købende virksomhed potentielt kan realisere. Det er derfor vigtigt, at ledelsen fokuserer på virksomhedens likviditetsgenererende aktiviteter og får styrket virksomhedens evne til at tænke i netto ind- og udbetalinger eller cash-flow. Det er derfor ikke nok, at virksomheden genererer nogle flotte resultater, hvis baggrunden for dem er en uhørt høj servicegrad gennem bugnende varelagre eller at det realiserede salg alene ender i en forøgelse af pengebindingen i kundetilgodehavender.

Står du overfor at skulle sælge din virksomhed, så er anbefalingen:

 • få sat en pris på din virksomhed i dag og med udgangspunkt i den historisk dokumenterede evne til at generere likviditet
 • få identificeret de faktorer, der væsentligt påvirker din virksomheds likviditetsgenererende evne.
 • lad virksomheden arbejde fokuseret med optimeringen af disse faktorer.
 • få vurderet resultatet af de fælles anstrengelser gennem en fornyet værdisætning af virksomheden én gang årligt.

Køb og salg af aktiviteter

Helt tilsvarende gælder det for dele af virksomheden i form af produkter mv., hvor den salgsmæssige synergi er større, hvis aktiviteten sælges til eller købes fra en anden og muligvis konkurrerende virksomhed.

BASIC BUSINESS CONSULTING bidrager med rådgivning, sparring, analyser, inspiration, erfaring, værdisætning af virksomheden og identifikation af de væsentligste likviditetspåvirkende faktorer.

Basic Business Consulting   ·   Porcelænshaven 10C   ·   2000 Frederiksberg
Dudal Webdesign