Basic Business Consulting
 • Forandringer skaber dynamik ?forandringsledelse
 • Det handler om overlevelse ?Forretningsplan
 • Frigør kapital ?Kapitalrationalisering
 • Professionel sparringspartner
 • Virksomheds- & ledelsesrådgivning
 • Ledelsesudfordringen i skyggen af krisen
 • Gør det du er bedst til - forretningsmodellenRing p?20163175 for et uforpligtende tilbud

I dagens erhvervsklima er det vigtigere end nogensinde tidligere, at ledelsen strammer grebet om virksomheden og har det nødvendige overblik over den. Alle interessenter (aktionærer, bestyrelse, medarbejdere, banker og leverandører) forventer, at ledelsen umiddelbart ved, hvad det betyder for virksomheden, hvis væsentlige resultat- og/eller likviditetspåvirkende forudsætninger ændres.

Du og din ledelse finder svarene i etableringen af en forretningsplan med en tilhørende integreret skræddersyet økonomimodel. Processen omkring forretningsplanens tilblivelse indebærer grundliggende forretningsmæssige diskussioner af

 • hvad er de væsentligste resultat- og likviditetspåvirkende faktorer
 • hvordan kan ledelsen påvirke dem
 • hvornår kan det tidsmæssigt ske
 • hvad skal der til, for at det sker
 • hvem gør hvad og hvornår

80/20 reglen eksisterer. Brug den og fokuser på de 20%, der genererer de 80%. 20% af din virksomheds kunder står for 80% af virksomhedens omsætning. 20% af dine produkter eller dine serviceydelser står for 80% af dit dækningsbidrag.

Gennem den forretningsmæssige diskussion af de væsentligste faktorer etableres samtidig mulighed for, at personalets opmærksomhed fokuseres ind på resultatopnåelsen på de virksomhedskritiske områder. Det er samtidig essensen af KPI'er. Den skræddersyede økonomimodel giver umiddelbart mulighed for at besvare spørgsmål om, hvad den økonomiske og likviditetsmæssige konsekvens vil være af, at væsentlige forudsætninger ikke realiseres som planlagt. Det er et særdeles stærkt værktøj til at understøtte helhedsstyringen af virksomheden.

BASIC BUSINESS CONSULTING bidrager med rådgivning, sparring, analyser, inspiration, erfaring, dokumentation af de forretningsmæssige forudsætninger og den integrerede skræddersyede økonomimodel, der muliggør, at din virksomhed kan navigere sikkert og succesfuldt gennem den vanskelige periode.

Basic Business Consulting   ·   Porcelænshaven 10C   ·   2000 Frederiksberg
Dudal Webdesign